Informatie over doorgang Cross Duathlon Ameland 2021

12 januari 2021Nieuws

Velp, 19 januari 2021

Cross Duathlon Ameland 2021 is definitief afgelast.

De strenge lockdown en het verbod op evenementen als een van de maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen in het kader van de Covid-19 pandemie, blijft de komende periode gehandhaafd. Hierdoor is het organiseren van een mountainbike evenement begin maart niet mogelijk.
Door de aanhoudende onzekerheid en ook het mogelijke gevaar van een 3e golf als gevolg van de Britse COVID-19 variant is het bieden van een alternatief programma in april ook geen optie meer.

Evenementen organisaties staan ‘achter in de rij’ wat betreft ruimte en de mogelijkheden die geboden worden om weer activiteiten te kunnen ontplooien. Wij verwachten daarom dat het nog wel een aantal maanden zal duren voordat (sport)evenementen weer worden toegestaan en er vergunningen kunnen worden aangevraagd.

De beperkingen i.v.m. het broedseizoen en de toename van de drukte op Ameland o.a. op het strand richting de zomer biedt ook geen perspectief voor een volwaardig alternatief in mei, juni of juli.

Wij hebben daarom besloten om alle aanmeldingen voor 2021 te annuleren en het betaalde inschrijfgeld minus € 5,00 te retourneren op het rekeningnummer dat bij de aanmelding is gebruikt. Dit zal voor 1 februari plaats vinden via inschrijven.nl

Indien wij verderop in het jaar toch mogelijkheden ontdekken die het mogelijk maken om een crossevenement te kunnen organiseren op Ameland dan zullen wij jou via mail/website/sociale media op de hoogte brengen

Wij zien er naar uit om jou, indien alles goed verloopt, volgend jaar in goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten tijdens 5e Cross Duathlon Ameland. Het evenement is gepland op zaterdag 12 en zondag 13 maart 2022.

Wij willen iedereen alvast hartelijk danken voor alle begrip, ondersteuning en bemoedigende woorden die wij na de eerste aankondiging vorige week over de afgelasting via verschillende kanalen al hebben mogen ontvangen.

Wij hebben de wens dat jij in het weekeinde van 6 en 7 maart in goede vorm en gezondheid je voorbereidingen op MTB & Cross Duathlon Ameland 2021 kan afsluiten met een mooie sportbelevenis in je eigen omgeving met of zonder fiets- en loopmaatje(s). Maak er een fijne sportdag van!

Met sportieve groet,
Organisatie Cross Duathlon Ameland
Sporteiland

Velp, 12 januari 2021

Cross Duathlon Ameland op 6 maart a.s. gaat niet door.

Met de huidige verlenging van de lockdown is het voor de organisatie niet mogelijk om het crossevenement te organiseren op 6 maart. De kans dat na 8 februari door verruimingen van maatregelen het organiseren van evenementen weer mogelijk wordt gemaakt is zeer klein. Het zal waarschijnlijk nog enige tijd gaan duren voordat er na een lockdown weer vergunningen kunnen worden aangevraagd voor de organisatie van evenementen.

Wij zijn alternatieven voor wat betreft data en beschikbaarheid van locatie en parcours aan het onderzoeken en komen hier z.s.m. op terug.

Alle deelnemers ontvangen uiterlijk 20 januari een persoonlijke mail over mogelijke alternatieven en/of afwikkeling van de inschrijving.

Met Sportieve groet,

Organisatie Cross Duathlon Ameland
Sporteiland